Voetbal en Corona

UPDATE 27/03/2020

Gezien de verlenging van de maatregelen tot en met 19 april met mogelijk een 2de verlenging tot en met 3 mei heeft VLVB beslist dat er geen wedstrijden meer gespeeld zullen worden voor het seizoen 2019-2020. De klassementen zoals die momenteel op de website zijn gepubliceerd zijn meteen de eindklassementen,

Hoe we het seizoen officieel zullen beëindigen (Algemene Vergadering) en hoe het seizoen 2020-2021 er zal uitzien zal vermeld worden In Voetbalamateur nr 14 die verschijnt op 28/04.

Dit zijn uitzonderlijke omstandigheden die uitzonderlijke maatregelen vergen. Wij hopen dan ook op ieders begrip in de beslissingen die het bestuur van VLVB in deze heeft moeten nemen.

SITE WW.VLVB.BE

 

                            steeds tot uw dienst voor bijkomende info,

                            met sportieve groeten

                            FABRICE VAN DAELE